Holimate

Tìm bạn đồng hành đi du lịch có hoặc không có ngân sách

Coming Soon Đăng ký bây giờ!

Mobile App Has Amazing Features.


Liệt kê Tình Trạng tài chính của bạn!

Tôi có thể tài trợ cho cả hai
Tôi chỉ có thể tài trợ cho chính mình
Tôi không thể tự tài trợ cho chính mình

Tìm những người bạn phù hợp

Khám phá hình ảnh và tình trạng tài chính của nhau và bắt đầu trò chuyện!
Tìm bạn bè du lịch có chung sở thích

Hãy đi du lịch!

Hãy lập kế hoạch du lịch chỉ khi hai bạn cảm thấy phù hợp với nhau
Hãy du lịch xuyên quốc gia với bạn bè để khám phá những địa danh mới

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương

Có thể trở thành một Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương cho những người nước ngoài cần bạn!

Our greatest advantage of travel


Tìm kiếm bạn bè để cùng đi du lịch ngay bây giờ!

Tìm kiếm bạn bè trong khu vực hoặc trên toàn cầu

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương

Có thể trở thành một Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương cho những người nước ngoài cần bạn!

Liệt kê các quốc gia mà bạn muốn đến thăm!

Cho dù bạn có đủ tài chính hay không, chỉ cần liệt kê nó

Check Out The Awesome Screenshots


Blog Posts


Have Questions ?